Jdi na obsah Jdi na menu
 


VECTRA 3D sol. ad us. vet spot-on pro psy CEVA

vectra-logo1.jpg

Složení - účinné látky:
Dinotefuranum 54 mg, Pyriproxyfenum 4,84 mg, Permethrinum 397 mg,v 1 ml roztoku.

Složení - pomocné látky:
Octylpyrrolidonum, Methylpyrrolidonum.

Charakteristika:
Všechny tři léčivé látky v tomto přípravku působí při kontaktu s parazitem.

Dinotefuran působí vazbou na nervový systém hmyzu. Dinotefuran je částečně vychytán (vstřebán) kůží psa, ale toto vstřebání není pro účinnost tohoto veterinárního léčivého přípravku podstatné.
Pyriproxyfen účinkuje tak, že narušuje reprodukci a růst blech. Tím se,zabrání zamoření prostředí ošetřených zvířat vývojovými stádii blech.
Permethrin působí na nervový systém členovců, jako je hmyz a klíšťata, což,vede k jejich smrti. Má také repelentní vlastnosti.
Dinotefuran a permethrin mají synergický účinek, který, jak bylo,prokázáno, vede k rychlejšímu nástupu účinku in vivo. Odpovídající,adulticidní účinek na blechy nastal do 12 hodin po podání v den prvního ošetření. Očekávaný klinický přínos vyplývající z kombinace dinotefuranu,s permethrinem byl prokázán v laboratorní studii u psů, která ukázala,prodloužení účinnosti proti blechám C. canis do 4 týdnů.
Během prvního dne se po jednorázovém podání všechny tři léčivé látky,rychle šíří po povrchu těla zvířete. Uvedené léčivé látky jsou stále,měřitelné v různých zónách srsti jeden měsíc po ošetření.

vectra3-b.jpg

Indikace / použití:
Cílový druh zvířat: psi.
Blechy:
Léčba a prevence infestace blechami (Ctenocephalides felis,a Ctenocephalides canis). Ošetření zabrání napadení blechami po dobu,jednoho měsíce. Ošetření také zabraňuje množení blech po dobu dvou měsíců,po aplikaci tím, že inhibuje líhnutí vajíček (ovicidní účinek) a tím, že,inhibuje vývoj dospělců z vajíček nakladených dospělými blechami,(larvicidní). Veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást,léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD) - zánět kůže.


Klíšťata:
Veterinární léčivý přípravek má dlouhotrvající akaricidní a repelentní,účinek proti infestaci klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus,po dobu jednoho měsíce, a proti Dermacentor reticulatus až tři týdny).,Pokud jsou při ošetření veterinárním léčivým přípravkem klíšťata na zvířeti, nebudou všechna usmrcena během prvních 48 hodin, ale mohou být usmrcena během týdne. K odstranění těchto klíšťat se doporučuje použít vhodné pomůcky.


Flebotomové, komáři a bodalky stájové:
Léčba poskytuje trvalý repelentní (zabraňující sání) účinek. Brání,pokousání flebotomy (Phlebotomusperniciosus), komáry (Culex pipiens, Aedes,aegypti) a bodalkami stájovými (Stomoxys calcitrans) po dobu jednoho,měsíce po aplikaci. Léčba má také přetrvávající insekticidní účinek po,dobu jednohoměsíce proti komárům (Aedes aegypti) a bodalkám stájovým,(Stomoxys calcitrans).

Kontraindikace:
Přípravek se nesmí použít u koček kvůli jejich specifické fyziologii,a neschopnosti metabolizovat permethrin. Pokud jej u koček použijete,,nebo kočka přijde do kontaktu s nedávno ošetřeným psem, tento veterinární,přípravek může mít vážné škodlivé účinky.

Nežádoucí účinky:
Přechodné zarudnutí, svědění nebo jiné známky nepohodlí v místě aplikace,byly hlášeny velmi vzácně a obvykle vymizí spontánně do 24 hodin po podání,přípravku. Gastrointestinální příznaky jako zvracení nebo průjem byly,hlášeny velmi vzácně. Přechodné kosmetické důsledky (mokrý vzhled,,slepení srsti a viditelné zbytky) v místě aplikace byly hlášeny velmi,vzácně, avšak tyto účinky nejsou obvykle po 48 hodinách viditelné.

Interakce:
Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem a neaplikovat společně,s jiným veterinárním léčivým přípravkem ve stejnou dobu na stejné místo.

Těhotenství a laktace:
Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během,březosti a laktace. Použití veterinárního léčivého přípravku u březích,a laktujících fen nebo u psů určených na chov by mělo být provedeno po,zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním,lékařem.
Laboratorní studie provedené s každou léčivou látkou (dinotefuran,,pyriproxyfen nebo permethrin) na potkanech a králících nepodaly důkaz,o toxických účincích na březí nebo laktující zvíře, nebo toxických,účincích na zárodek nebo plod.
U dinotefuranu bylo prokázán přechod z krve do mléka.
Pomocná látka ve veterinárním léčivém přípravku N-methylpyrrolidon,vyvolala malformace plodu, které vedly k porodním defektům u laboratorních,zvířat.

Upozornění:
Je třeba ošetřit všechny psy v domácnosti. Kočky v domácnosti by měly být,ošetřeny pouze veterinárním léčivým přípravkem, který je pro tento druh,registrovaný. Blechy mohou zamořit psí pelech, ložní prádlo a místa,obvyklého psího odpočinku, jako jsou koberce a čalouněný nábytek.,V případě masivního zamoření blechami a na začátku kontrolních opatření,,je třeba tyto plochy ošetřit vhodnými insekticidními přípravky,a pravidelně vysávat.
Nepoužívat u koček. Pokud je veterinární léčivý přípravek pozřen, může,vyvolat u koček křeče, které by mohly být fatální. V případě náhodné,expozice, pokud dojde nežádoucím účinkům, omyjte kočku šamponem nebo,mýdlem a vyhledejte ihned pomoc veterinárního lékaře. Chcete-li zabránit,nechtěnému vystavení koček veterinárního léčivého přípravku, držte kočky,odděleně od ošetřených psů, dokud není místo aplikace suché. Je důležité,zajistit, aby kočky neolizovaly místo podání na psovi, který byl ošetřen,tímto veterinárním léčivým přípravkem. V případě tohoto typu expozice,vyhledejte ihned pomoc veterinárního lékaře
Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u psů,mladších než 7 týdnů nebo s hmotností nižší než 1,5 kg.
Je třeba dbát, aby se zabránilo kontaktu mezi veterinárním léčivým,přípravkem a očima psa.
Nelze vyloučit, že po ošetření dojde ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty.,Proto za příznivých podmínek nelze zcela vyloučit přenos infekčních,onemocnění.
Veterinární léčivý přípravek zůstává účinný, i když jsou ošetřená zvířata,ponořena do vody (např. plavání, koupání). Ponoření ošetřených zvířat do,vody se může opakovat každý týden po dobu jednoho měsíce a to 48 hodin po,ošetření stejně, jako šamponování 2 týdny po ošetření, nemá vliv na,účinnost tohoto přípravku. Nicméně, v případě častého šamponování, nebo,koupání do 48 hodin po aplikaci, může být účinnost přípravku snížena.
Aby se zabránilo nežádoucím účinkům na vodní organismy, ošetřeným psům,nesmí být dovoleno vstoupit do žádného druhu povrchových vod alespoň 48,hodin po podání.
Děti nesmí manipulovat s ošetřeným psem po dobu nejméně čtyř hodin po,podání přípravku. Proto se doporučuje aplikace veterinárního léčivého,přípravku ve večerních hodinách, nebo před procházkou. V den podání,přípravku by ošetření psi neměli mít dovoleno spát s jejich majiteli,,zvláště s dětmi.
Vyčkejte do úplného vyschnutí místa podání, než umožníte ošetřenému psovi,,aby přišel do kontaktu s potahy nebo nábytkem.
Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože je nebezpečný pro ryby,a další vodní organismy.

Dávkování:
Minimální doporučená dávka je 6,4 mg dinotefuranu /kg ž.hm.,,0,6 mg pyriproxyfenu /kg ž.hm. a 46,6 mg permethrinu /kg ž.hm.,,což odpovídá 0,12 ml přípravku na kg ž.hm.
Pro psy 1,5-4 kg:
žlutá barva uzávěru aplikátoru, objem 0,8 ml,
1 aplikátor Vectra 3D pro psy 1,5-4 kg.
Pro psy 4-10 kg:
modrozelená barva uzávěru aplikátoru, objem 1,6 ml,
1 aplikátor Vectra 3D pro psy 4-10 kg.
Pro psy 10-25 kg:
modrá barva uzávěru aplikátoru, objem 3,6 ml,
1 aplikátor Vectra 3D pro psy 10-25 kg.
Pro psy 25-40 kg:
purpurová barva uzávěru aplikátoru, objem 4,7 ml,
1 aplikátor Vectra 3D pro psy 25-40 kg.
Pro psy > 40 kg:
červená barva uzávěru aplikátoru, objem 8,0 ml,
1 aplikátor Vectra 3D pro psy > 40 kg.
Léčebné schéma:
Po jednorázovém podání, bude veterinární léčivý přípravek účinně zamezovat,infestaci po dobu jednoho měsíce. Ošetření je možné opakovat jednou za,měsíc, pokud to doporučí váš veterinární lékař.

Způsob použití:
Podání nakapáním na kůži - spot-on. Je třeba dbát na to, aby se,veterinární léčivý přípravek aplikoval pouze na neporušenou kůži.,Počet míst aplikace bude záviset na živé hmotnosti psa:
Psi od 1,5 do 4 kg živé hmotnosti - jedno místo.
Psi s živou hmotností nad 4 kg a do 10 kg - dvě místa.
Psi s živou hmotností nad 10 kg a do 40 kg - tři místa.
Psi s živou hmotností nad 40 kg - čtyři místa.
Anebo doporučení: Bez ohledu na živou hmotnost psa po rozhrnutí srsti,přípravek aplikujeme od kořene ocasu pomocí špičky aplikátoru přímo na,kůži. Přípravek aplikujeme od kořene ocasu podél celé linie hřbetu až ke,kohoutku jak ukazuje nákres, mačkejte aplikátor, dokud nebude prázdný.

Ochranná lhůta veterinární:
Není určeno pro potravinová zvířata.

Způsob skladování:
Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

K dostání pouze na lékařský předpis!