Jdi na obsah Jdi na menu
 


STRONGHOLD spot on, Pfizer

Složení - účinné látky:
STRONGHOLD 15 mg 6% roztok Selamectinum 15 mg
STRONGHOLD 30 mg 12% roztok Selamectinum 30 mg
STRONGHOLD 45 mg 6% roztok Selamectinum 45 mg
STRONGHOLD 60 mg 12% roztok Selamectinum 60 mg
STRONGHOLD 120 mg 12% roztok Selamectinum 120 mg
STRONGHOLD 240 mg 12% roztok Selamectinum 240 mg 
 
Indikace:stronghold-str004all.jpg
Kočky a psi: léčba a prevence před zablešením způsobeným Ctenocephalides spp. po dobu jednoho měsíce po jednorázové aplikaci.To je výsledek adulticidních, larvicidních a ovicidních vlastností přípravku. Přípravek je ovicidní po dobu 3 týdnů po podání. Prostřednictvím snížení populace blech, pravidelná měsíční aplikace březím a laktujícím zvířatům bude působit jako prevence zamoření vrhu blechami až do sedmi týdnů věku. Lék může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami a prostřednictvím ovicidního a larvicidního působení může pomáhat kontrolovat stávající zamoření okolního prostředí blechami v prostorách, do kterých má zvíře přístup. 
 
Kočky a psi: prevence onemocnění vyvolaných dirofiláriemi Dirofilaria immitis s aplikací jednou měsíčně.
 
STRONGHOLD může být bezpečně aplikován zvířatům infikovaným dospělými dirofiláriemi, podle správné veterinární praxe je však před zahájením léčby STRONGHOLDem doporučeno, aby všechna zvířata ve věku 6 měsíců nebo starší žijící v krajinách, kde je přítomen vektor, byla vyšetřena na přítomnost infekce dospělými dirofiláriemi. Jako součást preventivní strategie proti dirofiláriím se také doporučuje pravidelné vyšetřování psů na přítomnost dospělých stádií dirofilárií, i když je Stronghold aplikován v měsíčních intervalech. Tento přípravek není účinný proti dospělým D. immitis. 
 
Kočky a psi: léčba ušního svrabu (O. cynotis).

Kočky: léčba parazitóz vyvolaných dospělými oblými červy (Toxocara cati) a dospělými střevními měchovci (Ancylostoma tubaeforme). 
Kočky: léčba infestace všenkami (Felicola subrostratus)

Psi: léčba infestace všenkami (Trichodectes canis)
Psi: léčba sarkoptového svrabu (způsobeného S. scabiei). 
Psi: léčba parazitóz vyvolaných dospělými střevními oblými červy (Toxocara canis)

Kontraindikace:
Nepoužívat u zvířat mladších 6 týdnů. Nepoužívat u koček, které trpí současně probíhajícím
onemocněním, nebo jsou oslabené a mají podváhu (s ohledem na velikost a věk).

Zvláštní upozornění:
Zvířata mohou být koupána 2 hodiny po léčbě bez ztráty účinnosti přípravku.
Při léčbě ušního svrabu neaplikovat přímo do zvukovodu.
Je důležité přípravek aplikovat podle uvedeného návodu, aby se minimalizovalo množství, které si
zvíře může slízat. Pokud je slízáno velké množství, může se u koček výjimečně objevit krátkodobá
hypersalivace. 
 
Nežádoucí účinky:
Použití přípravku u koček bylo ve výjimečných případech spojené s mírnou přechodnou alopecií
v místě aplikace. Ve velmi výjimečných případech bylo pozorováno přechodné místní podráždění.
Alopécie a podráždění normálně vymizí samovolně, ale za určitých okolností je třeba použít
symptomatickou léčbu.
 
Ve výjimečných případech může aplikace přípravku vyvolat lokální přechodné slepení chlupů v místě
aplikace a/nebo výjimečně výskyt malého množství bílého prášku. Což obvykle vymizí do 24 hodin po aplikaci a nemá vliv ani na bezpečnost ani na účinnost přípravku.
 
Ve výjimečných případech, tak jako u jiných makrocyklických laktonů, byly po použití přípravku pozorovány vratné neurologické příznaky, včetně záchvatů.
 
STRONGHOLD může být použit u chovných zvířat, gravidních i laktujících koček a fen.

Interakce:
Během rozsáhlého terénního testování nebyly zaznamenány žádné interakce mezi STRONGHOLDem a běžně používanými veterinárními léčivými přípravky nebo léčebnými či chirurgickými postupy. 
 
Aplikace:
Pouze pro vnější použití.
Aplikovat místně na kůži na bázi krku před lopatkami.
 
STRONGHOLD se aplikuje jako jednorázová lokální dávka, která obsahuje minimálně 6 mg
selamektinu/kg. Jestliže jsou léčeny současně u jednoho zvířete souběžné infestace nebo infekce,
provádí se jen jedna lokální aplikace doporučené dávky 6 mg/kg.
 
Pro prevenci před zablešením je třeba přípravek aplikovat v měsíčních intervalech během celé sezóny  výskytu blech. Podávání je třeba zahájit jeden měsíc před začátkem aktivity blech. Protože dochází  k snížení množení bleší populace léčba gravidních a laktujících zvířat v měsíčních intervalech  napomůže v prevenci před zablešením ve vrhu až do sedmi týdnů věku.
 
Jako součást léčebné strategie při alergické dermatitidě vyvolané blechami má být přípravek  aplikován v měsíčních intervalech.

Zabraňte léčeným zvířatům koupat se ve vodních tocích nejméně dvě hodiny po aplikaci léku.

Vyndejte tubu STRONGHOLD-u z jejího ochranného obalu.
Držte tubu svisle, silně stlačte uzávěr tak, aby jste propíchli špičku tuby,
potom uzávěr odstraňte.
Rozhrňte srst zvířete na bázi krku před lopatkami, aby se obnažila malá část
kůže.
Přiložte špičku tuby STRONGHOLD-u přímo na kůži bez masáže. Silně
stlačte tubu, aby jste vytlačili její obsah na jedno místo. Vyhněte se kontaktu
přípravku s vašimi prsty. 
 
Předávkování:
STRONGHOLD byl aplikován v 10-ti násobku doporučené dávky a nebyly pozorovány žádné
nežádoucí účinky. Přípravek byl aplikován v 3-násobku doporučené dávky kočkám a psům
infikovaným dospělými dirofiláriemi a nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Nebyly
pozorovány žádné nežádoucí účinky ani při aplikaci 3-násobku doporučené dávky chovným zvířatům
gravidním a laktujícím kočkám a fenám, které kojily své vrhy, ani při aplikaci 5-ti násobku
doporučené dávky kóliím citlivým na ivermektin.

K dostání pouze na lékařský předpis!